Blueday Technology inngår samarbeid med Vinje Industri

Blueday Technology har inngått samarbeid med Vinje Industri i forbindelse med totalleveranser av energioptimaliserings prosjekter og hybride løsninger for offshore og marine.

Samarbeidet vil sikre kunden en optimal gjennomføring og leveranse helt fra mulighetsstudier til ferdig testet anlegg ombord på de ulike installasjonene.

Begge selskap har lang erfaring både fra flyterigger og faste installasjoner og vil nå kunne utnytte hverandres erfaring og kunnskap for å sikre at alle varer og tjenester blir levert trygt, til rett tid, til rett pris og i samsvar med kundens forventninger.

Blueday Technology ble etablert i 2013 og har siden blitt anerkjent som en uavhengig systemintegrator for offshore og marine industri innen automatisering, elektriske og mekaniske kraftsystemløsninger.

Vinje Industri på sin side dekker alle disipliner av personell som kan utføre alt fra konstruksjon og leveranse, nedrivning og installasjon av nye anlegg. Vinje Industri sin brede produktportefølje sammen med effektive ansatte gjør at Vinje Industri kan levere raskt og effektivt slik at kunden blir driftsklar på kortest mulig tid.

I 2017 snudde Blueday Technology fokus for klimaendring som en transformasjons utfordring gjennom økt elektrifisering, mindre drivstofforbruk, reduserte utslipp og forbedret effektivitet.

Det er ikke en løsning på klimautfordringen. Løsningen på klimautfordringen er summen av mange tiltak som trengs for å kutte utslipp og begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, vi i Blueday Technology sørger for å redusere energiforbruket og sammen med Vinje Industri sørger vi for det blir levert trygt og sikkert til kunden.

About Vinje Industri AS

Start typing and press Enter to search

Rig_and_Marine